20201102173732

ដំណោះស្រាយ

ច្រកទ្វារល្បឿនឆើតឆាយតាមបំណង

ច្រកទ្វារយោលតាមបំណងជាមួយនឹងដៃយោលដែកអ៊ីណុក

Double Machine Core Swing Gate ជាមួយនឹងតក្កវិជ្ជាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដផ្ទាល់ខ្លួន


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២