20201102173732

រោងចក្រ និងកន្លែងសំណង់

ជាមួយនឹងការសាងសង់ និងការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់នៃទីក្រុង ចំនួនការដ្ឋានសំណង់កំពុងកើនឡើងជាលំដាប់។វាពិតជាមិនមែនជាការងារងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការធ្វើការងារបានល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃកន្លែងសំណង់នោះទេ។ជាធម្មតា បរិយាកាសអ្នកប្រើប្រាស់នៃកន្លែងសំណង់គឺមានភាពរដុបខ្លាំង ហើយពេលវេលាប្រើប្រាស់គឺត្រឹមតែបីឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ជាទូទៅ ច្រកទ្វារបត់ដៃ 3 និងកម្ពស់ពេញ នឹងត្រូវបានពិចារណា។ការផ្តោតសំខាន់នៃការជ្រើសរើសគឺការចំណាយខ្ពស់ ការអនុវត្ត និងភាពធន់។ជាការពិតណាស់ ការដ្ឋានសំណង់រដ្ឋាភិបាលល្បីៗមួយចំនួនក៏នឹងពិចារណាផងដែរនូវច្រកទ្វារយោល និងទ្វារស្លាប។ពួកគេបានជួយជាចម្បងដោយឧបករណ៍សម្គាល់មុខនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃនៃកន្លែងសំណង់ឈ្មោះពិត។

ការអនុវត្តរោងចក្រគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការដ្ឋានសំណង់។សម្រាប់រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក អ្នកគ្រប់គ្រងក៏នឹងពិចារណាបន្ថែមឧបករណ៍ ESD ប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្តផងដែរ ដើម្បីឱ្យភ្ញៀវអាចដកអគ្គិសនីឋិតិវន្តចេញពីរាងកាយរបស់ពួកគេបានពេញលេញ មុនពេលចូលសិក្ខាសាលា។ក្នុងករណីរោងចក្រផលិតអាហារ អ្នកគ្រប់គ្រងក៏នឹងពិចារណាបន្ថែមឧបករណ៍បង្វិលដៃបី រួមបញ្ចូលជាមួយឧបករណ៍សម្លាប់មេរោគ និងទឹកលាងដៃ ដែលមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេល COVID-19។សរុបមក តម្រូវការទីផ្សារដែលមានស្រាប់សម្រាប់ច្រកទ្វារបិទបើកដំណើរការត្រូវបានកែលម្អជាបណ្តើរៗ ដែលជំរុញឱ្យយើងពង្រឹងផ្នែករង និងធ្វើឱ្យផលិតផលចម្រាញ់ និងល្អឥតខ្ចោះ ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងច្បាស់លាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មសុវត្ថិភាព។